Tyto stránky zprostředkovávají občasný domácí výprodej hmotných movitých věcí a osobních sbírek.

Prostřednictvím stránek se nabízejí věci použité, které mohou mít vady odpovídající míře používání nebo opotřebení. Má-li nabízená věc vadu nebo je-li opotřebovaná, je tato skutečnost uvedena v popisu, jehož součástí jsou i odpovídající fotografie.

V případě nákupu inzerovaných věcí od vlastníka se neuplatňují pravidla ochraňující spotřebitele, a ani se nepoužívají ustanovení o prodeji zboží v obchodě, a proto se poskytuje záruka pouze v rozsahu, že věc odpovídá popisu.

Stránky neshromažďují a nezpracovávají žádné osobní údaje.

Právní podpora

Pokračujte v příběhu

Módní zboží, vyrobené z pravé kůže, vyvolává již mnoho let ve společnosti otázky a diskuze nad účelností a oprávněností užití takových materiálů pro něco tak pomíjivého, jako je krása.

Stránky norkovy-kozich.cz nemají v žádném případě ambici do této diskuze zasahovat a podporovat jednu, či druhou stranu. My vám namísto diskuze a polemiky nabízíme šanci na pokračování v příběhu.

Každý jednotlivý kousek zboží, který na stránkách norkovy-kozich.cz nabízíme, svůj příběh již započal a nyní stojí na rozcestí, zda bude, či nebude pokračovat. V tomto světle je pak jakákoliv polemika o účelnosti užití materiálu zbytečná, protože se tak už stalo, a je jen na vás, zda se příběh ukončí, nebo využijete šance v něm pokračovat svou vlastní epizodou.

Věříme, že na stránkách norkovy-kozich.cz určitě najdete mnoho kandidátů, kteří si šanci na pokračování v příběhu zaslouží.